Muriël Vermeulen Officemanagement & Coaching

privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Muriël Vermeulen Officemanagement kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van Muriël Vermeulen Officemanagement en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Muriël Vermeulen Officemanagement verstrekt.

Muriël Vermeulen Officemanagement kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

Waarom Muriël Vermeulen Officemanagement gegevens nodig heeft

Muriël Vermeulen Officemanagement verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch con-tact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Muriël Vermeulen Officemanagement uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, door-gaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Muriël Vermeulen Officemanagement gegevens bewaart

Muriël Vermeulen Officemanagement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Muriël Vermeulen Officemanagement verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website-bezoek

Op de website van Muriël Vermeulen Officemanagement worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Muriël Vermeulen Officemanagement gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Muriël Vermeulen Officemanagement maakt gebruik van Google Analytics teneinde bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Muriël Vermeulen Officemanagement bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Muriël Vermeulen Officemanagement te kunnen ver-strekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Muriël Vermeulen Officemanagement heeft hier geen invloed op.

Muriël Vermeulen Officemanagement heeft Google geen toestemming gegeven om via Muriël Vermeulen Officemanagement verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar muriel@murielvermeulen.nl. Muriël Vermeulen Officemanagement zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Muriël Vermeulen Officemanagement neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Muriël Vermeulen Officemanagement maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Muriël Vermeulen Officemanagement verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Muriël Vermeulen Officemanagement op via muriel@murielvermeulen.nl.

www.murielvermeulen.nl is een website van Muriël Vermeulen Officemanagement.

Muriël Vermeulen Officemanagement is als volgt te bereiken:

Postadres:

Dr. Nolenslaan 157

6136 GM Sittard

Vestigingsadres:

Dr. Nolenslaan 157

6136 GM Sittard

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70587078

Telefoon: +32 (0)465 092160

E-mailadres: muriel@murielvermeulen.nl